Cenaze Araçları

Cenaze nakil hizmetlerinde en önemli eleman kuşkusuz ki cenaze araçlarıdır.

Günal ambulans ve cenaze nakil hizmetleri her zaman en ultramodern uygulayım bilim ile bezenmiş cenaze araçları ile görevimizi yapmaktayız. Cenaze aracı olağan bir taşıt değildir mutlak özellikleri ve vasıflarının olması zarurîdir. Cenaze arabaları çok kadim devranlardan beri âdemoğlunun ölmüş insana hürmetinin bir neticesi olarak bilcümle hususi elvermektedir. Türkiye de cenaze aracı maliki olmak sağlık bakanlığının icazetnamesine ilintilidir. Bilahare sağlık bakanlığı bu taşıtlara mutlak kıstaslar yüklemiştir.

Yüksek ekipmanlara sahip cenaze araçlarımızın dâhili dizaynı hacimli olup, merhume ve merhumenin yandaşlarını aynı anda transfer maharetine ehildir. Cenaze araçları vilayet dâhilinde ve vilayetler arası tasarrufu müstesna olmamaktadır. Cenaze araçları iklimleyicili, kızaklı tabut nakliye, kablosuz iletişim sistemine sahiptir.

Cenaze araçları dış çerçevesi epeyce dayanıklıdır. İlaveten bölüm içi yalıtımı, soğutma tertibatı bölüm içi ışıklandırması son modeldir. Cenaze arabaları sağlığa uygun donatım ile imal edilmiştir.

Cenaze aracı merhume transfer gözünde katiyen zorlanmadan eş zamanda üç merhume kolaylıkla nakil edilmektedir.